цаг агаарын урьдчилсан Гуинеа-Биссау

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...