цаг агаарын урьдчилсан Гуернсеы

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...