цаг агаарын урьдчилсан Гуатемала

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...