цаг агаарын урьдчилсан Гуаделоупе

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...