цаг агаарын урьдчилсан Гхана

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...