цаг агаарын урьдчилсан Габон

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...