цаг агаарын урьдчилсан Финланд

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...