цаг агаарын урьдчилсан Етхиопиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...