цаг агаарын урьдчилсан Ел Салвадор

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...