цаг агаарын урьдчилсан Цзецх Републиц

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...