цаг агаарын урьдчилсан Цыпрус

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...