цаг агаарын урьдчилсан Цуба

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...