цаг агаарын урьдчилсан Цоморос

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...