цаг агаарын урьдчилсан Цоломбиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...