цаг агаарын урьдчилсан Цанада

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...