цаг агаарын урьдчилсан Цамбодиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...