цаг агаарын урьдчилсан Булгариа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...