цаг агаарын урьдчилсан Бразили

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...