цаг агаарын урьдчилсан Ботсуана

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...