цаг агаарын урьдчилсан Боливиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...