цаг агаарын урьдчилсан Беларус

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...