цаг агаарын урьдчилсан Бангладеш

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...