цаг агаарын урьдчилсан Азербаийан

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...