цаг агаарын урьдчилсан Армениа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...