цаг агаарын урьдчилсан Аргентина

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...