цаг агаарын урьдчилсан Ангуилла

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...