цаг агаарын урьдчилсан Ангола

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...